30 NGÀY ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ, GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Bảng Giá

(Áp dụng từ ngày 1.1.2022)

ĐVT: VNĐ

I. Essential Oil (Tinh dầu thiên nhiên)

Tên sản phẩm 100ml 500ml 1000ml Xuất xứ
A – C
Agarwood (Tinh dầu Trầm Hương) 4.250.000 14.300.000 26.650.000 Ấn Độ
Agetatum conyzoides (Tinh dầu Cỏ Hôi) 1.600.000 6.800.000 12.650.000 Ấn Độ
Ajwain (Tinh dầu Ajwain) 380.000 1.500.000 2.750.000 Ấn Độ
Allspice (Tinh dầu Tiêu Jamaica) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Amyris (Tinh dầu Gỗ Amyris) 1.000.000 3.500.000 6.500.000 Ấn Độ
Angelica Root (Tinh dầu Rễ Bạch Chỉ) 1.600.000 6.050.000 11.250.000 Ấn Độ
Anise (Tinh dầu Hồi) 240.000 750.000 1.350.000 Ấn Độ
Artemisia (Tinh dầu Ngải Cứu) 2.150.000 7.550.000 14.050.000 Ấn Độ
Asafoetida (Tinh dầu A Ngùy) 4.700.000 21.050.000 39.250.000 Ấn Độ
Basil (Tinh dầu Húng Quế) 280.000 1.000.000 1.800.000 Ấn Độ
Bay (Tinh dầu Nguyệt Quế) 650.000 2.350.000 4.350.000 Ấn Độ
Bergamot (Tinh dầu Cam Hương) 330.000 1.100.000 2.000.000 Ấn Độ
Black Pepper (Tinh dầu Tiêu Đen) 650.000 2.450.000 4.500.000 Ấn Độ
Black Spruce (Tinh dầu Vân Sam Đen) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Blue Tansy (Tinh dầu Cúc Ngải Xanh) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Cajeput (Tinh dầu Tràm Gió) 240.000 700.000 1.200.000 Việt Nam/Ấn Độ
Calamus (Tinh dầu Thủy Xương Bồ) 1.000.000 3.500.000 6.500.000 Ấn Độ
Camphor (Tinh dầu Long Não) 170.000 500.000 900.000 Ấn Độ
Capsicum (Tinh dầu Ớt) 330.000 1.300.000 2.400.000 Ấn Độ
Caraway (Tinh dầu Caraway) 610.000 1.450.000 2.650.000 Ấn Độ
Cardamom (Tinh dầu Thảo Quả) 1.150.000 6.050.000 11.250.000 Ấn Độ
Carrot Seed (Tinh dầu Hạt Cà Rốt) 520.000 2.000.000 3.700.000 Ấn Độ
Cedarwood (Tinh dầu Hoàng Đàn) 310.000 1.100.000 2.000.000 Ấn Độ
German Chamomile (Tinh dầu Hoa Cúc Xanh) 3.000.000 12.050.000 22.450.000 Ấn Độ
Roman Chamomile (Tinh dầu Cúc La Mã) 4.700.000 21.050.000 39.250.000 Ấn Độ
Cilantro (Tinh dầu Mùi Già) 2.350.000 7.550.000 14.050.000 Ấn Độ
Cinnamon (Tinh dầu Quế) 230.000 550.000 1.050.000 Việt Nam
Citronella (Tinh dầu Sả Java) 190.000 500.000 900.000 Ấn Độ
Clary Sage (Tinh dầu Đơn Sâm) 520.000 1.950.000 3.550.000 Ấn Độ
Clementine (Tinh dầu Quýt Lai) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Clove (Tinh dầu Đinh Hương) 270.000 900.000 1.600.000 Ấn Độ
Coleus Leaf (Tinh dầu Húng Chanh) 3.350.000 14.300.000 26.650.000 Ấn Độ
Copaiba (Tinh dầu Nhựa Thơm Copaiba) 650.000 2.200.000 4.100.000 Ấn Độ
Coriander (Tinh dầu Rau Mùi) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Coriander Seed (Tinh dầu Hạt Ngò Ta) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Cornmint (Tinh dầu Bạc Hà Á) 280.000 1.000.000 1.800.000 Ấn Độ
Cubeb (Tinh dầu Tiêu Thất) 650.000 2.200.000 4.100.000 Ấn Độ
Cumin (Tinh dầu Thì Là Đen) 1.000.000 2.650.000 4.900.000 Ấn Độ
Cumquat (Tinh dầu Quất) 380.000 1.450.000 2.650.000 Ấn Độ
Curry Leaf (Tinh dầu Lá Cà Ri) 700.000 2.600.000 4.800.000 Ấn Độ
Cypress (Tinh dầu Trắc Bách Diệp) 750.000 2.950.000 5.450.000 Ấn Độ
Cypriol (Tinh dầu Cỏ Cú) 2.700.000 12.050.000 22.450.000 Ấn Độ
D – K
Dill (Tinh dầu Thì Là) 1.600.000 3.500.000 6.500.000 Ấn Độ
Elemi (Tinh dầu Trám Dầu) 1.000.000 3.500.000 6.500.000 Ấn Độ
Eryngium Foetidium (Tinh dầu Lá Ngò Gai) 1.350.000 6.050.000 11.250.000 Ấn Độ
Eucalyptus (Tinh dầu Khuynh Diệp) 240.000 850.000 1.500.000 Ấn Độ
Fennel (Tinh dầu Tiểu Hồi Hương) 650.000 2.200.000 4.100.000 Ấn Độ
Fir Balsam (Tinh dầu Lãnh Sam) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Frankincense (Tinh dầu Hương Trầm) 520.000 1.850.000 3.450.000 Ấn Độ
Galangal (Tinh dầu Riềng) 1.650.000 6.050.000 11.250.000 Ấn Độ
Galbanum (Tinh dầu Bạch Tùng Hương) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Garlic (Tinh dầu Tỏi) 650.000 2.650.000 4.900.000 Ấn Độ
Geranium (Tinh dầu Phong Lữ) 800.000 2.500.000 4.600.000 Ấn Độ
Ginger (Tinh dầu Gừng) 650.000 3.300.000 6.150.000 Ấn Độ
Ginger Grass (Tinh dầu Cỏ Gừng) 520.000 1.850.000 3.450.000 Ấn Độ
Goldenrod (Tinh dầu Cúc Hoàng Anh) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Grapefruit (Tinh dầu Bưởi Hồng) 420.000 1.150.000 2.050.000 Ấn Độ
Pomelo (Tinh dầu Vỏ Bưởi) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Việt Nam
Green Tea (Tinh dầu Trà Xanh) 650.000 2.100.000 3.850.000 Ấn Độ
Guaiac Wood (Tinh dầu Gỗ Guaiac) 1.000.000 3.500.000 6.500.000 Ấn Độ
Gurjum Balsam (Tinh dầu Gurjum Balsam) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Helichrysum (Tinh dầu Cúc Bất Tử) 20.100.000 90.050.000 168.050.000 Ấn Độ
Hemlock (Tinh dầu Độc Cần) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Hinoki (Tinh dầu Pơ Mu) 230.000 450.000 750.000 Ấn Độ
Holy Basil (Tinh dầu Hương Nhu) 330.000 1.150.000 2.150.000 Ấn Độ
Honeysuckle (Tinh dầu Kim Ngân Hoa) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Hops (Tinh dầu Hoa Bia) 1.000.000 3.500.000 6.500.000 Ấn Độ
Houttuynia cordata (Tinh dầu Rau Diếp Cá) 3.350.000 14.300.000 26.650.000 Ấn Độ
Hyssop (Tinh dầu Bài Hương) 1.000.000 3.400.000 6.250.000 Ấn Độ
Jasmine (Tinh dầu Hoa Nhài 10%) 420.000 1.300.000 2.400.000 Ấn Độ
Jasmine (Tinh dầu Hoa Nhài 100%) 1.900.000 7.550.000 14.050.000 Ấn Độ
Juniper Berry (Tinh dầu Đỗ Tùng) 1.300.000 5.300.000 9.850.000 Ấn Độ
Kapoor Kachri (Tinh dầu Kapoor Kachri) 700.000 2.650.000 4.900.000 Ấn Độ
L – S
Labdanum (Tinh dầu Labdanum) 430.000 1.650.000 3.000.000 Ấn Độ
Lavender (Tinh dầu Oải Hương) 420.000 1.150.000 2.150.000 Ấn Độ
Lavender (Tinh dầu Oải Hương) 650.000 2.600.000 4.800.000 Pháp
Leaves Steam (Tinh dầu Lá Xông) 380.000 1.250.000 2.250.000 Ấn Độ
Lemon (Tinh dầu Chanh) 280.000 1.050.000 1.850.000 Ấn Độ
Lemongrass (Tinh dầu Sả Chanh) 230.000 500.000 850.000 Ấn Độ
Lime (Tinh dầu Chanh Sần) 310.000 1.150.000 2.150.000 Ấn Độ
Limnophila Aromatica (Tinh dầu Rau Ngổ) 2.700.000 11.300.000 21.050.000 Ấn Độ
Lovage (Tinh dầu Cần Núi) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Mace (Tinh dầu Áo Hạt Nhục Đậu Khấu) Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Mandarin (Tinh dầu Vỏ Quýt) 380.000 1.050.000 1.950.000 Ấn Độ
Manuka (Tinh dầu Manuka) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Maychang (Tinh dầu Màng Tang) 240.000 800.000 1.500.000 Ấn Độ
Melissa (Tinh dầu Tía Tô Đất) 1.300.000 5.300.000 9.850.000 Ấn Độ
Mustard (Tinh dầu Mù Tạt) 230.000 550.000 1.050.000 Ấn Độ
Myrrh (Tinh dầu Nhựa Thơm Myrrh) 650.000 3.500.000 6.500.000 Ấn Độ
Myrtle (Tinh dầu Đào Kim Nương) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Neroli (Tinh dầu Hoa Cam) 1.300.000 3.300.000 6.150.000 Ấn Độ
Niaouli (Tinh dầu Tràm Năm Gân) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Việt Nam
Nutmeg (Tinh dầu Nhục Đậu Khấu) 530.000 2.200.000 4.100.000 Ấn Độ
Ocimum Gratissimum (Tinh dầu Hương Nhu Trắng) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Onion (Tinh dầu Hành Tây) 900.000 6.050.000 11.250.000 Ấn Độ
Opoponax (Tinh dầu Nhựa Thơm Opoponax) 1.600.000 4.000.000 7.450.000 Ấn Độ
Orange (Tinh dầu Cam Ngọt) 170.000 400.000 700.000 Ấn Độ
Oregano (Tinh dầu Kinh Giới) 650.000 2.350.000 4.350.000 Ấn Độ
Orris (Tinh dầu Nhựa Diên Vỹ) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Palmarosa (Tinh dầu Sả Hoa Hồng) 380.000 1.100.000 2.000.000 Ấn Độ
Parsley Seed (Tinh dầu Hạt Ngò Tây) 1.350.000 6.050.000 11.250.000 Ấn Độ
Patchouli (Tinh dầu Hoắc Hương) 700.000 2.650.000 4.900.000 Ấn Độ
Peppermint (Tinh dầu Bạc Hà) 230.000 550.000 950.000 Ấn Độ
Perilla (Tinh dầu Tía Tô Tím) 2.700.000 11.300.000 21.050.000 Ấn Độ
Petitgrain (Tinh dầu Lá Chanh) 1.000.000 3.500.000 6.500.000 Ấn Độ
Pine (Tinh dầu Thông) 90.000 300.000 500.000 Ấn Độ
Pipper Betel Leaf (Tinh dầu Lá Trầu Không) 1.350.000 5.650.000 10.550.000 Ấn Độ
Pipper Betel Leaf (Tinh dầu Lá Trầu Không) 1.600.000 6.400.000 11.700.000 Indonesia
Rhododendron Anthopogon (Tinh dầu Đỗ Quyên) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Rose (Tinh dầu Hoa Hồng) 2.000.000 7.550.000 14.050.000 Ấn Độ
Rose (Tinh dầu Hoa Hồng) 3.000.000 12.050.000 22.450.000 Pháp
Rosemary (Tinh dầu Hương Thảo) 380.000 1.150.000 2.150.000 Ấn Độ
Rosewood (Tinh dầu Gỗ Hồng) 430.000 1.650.000 3.050.000 Ấn Độ
Rue (Tinh dầu Cửu Lý Hương) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Saffron (Tinh dầu Nhụy Hoa Nghệ Tây) 4.700.000 21.050.000 39.250.000 Ấn Độ
Sandalwood (Tinh dầu Gỗ Đàn Hương) 2.350.000 7.550.000 14.050.000 Ấn Độ
Spearmint (Tinh dầu Bạc Hà Lục) 310.000 1.050.000 1.950.000 Ấn Độ
Spikenard (Tinh dầu Cam Tùng Hương) 4.700.000 21.050.000 39.250.000 Ấn Độ
Star Anise (Tinh dầu Đại Hồi) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Storax (Tinh dầu An Tức Hương) 1.600.000 3.900.000 7.200.000 Ấn Độ
Styrax Benzoin (Tinh dầu Nhựa Bồ Đề) 1.600.000 4.000.000 7.450.000 Ấn Độ
Sweet Birch (Tinh dầu Bạch Dương Ngọt) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
T – Z
Tagetes (Tinh dầu Cúc Vạn Thọ) 1.200.000 5.300.000 9.850.000 Ấn Độ
Tarragon (Tinh dầu Cúc Ngải Giấm) 1.000.000 3.500.000 6.500.000 Ấn Độ
Tea Tree (Tinh dầu Tràm Trà) 380.000 1.100.000 2.000.000 Ấn Độ
Tea Tree (Tinh dầu Tràm Trà) 480.000 1.500.000 2.800.000 Úc
Thuja (Tinh dầu Nhai Bách) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Thyme (Tinh dầu Xạ Hương) 520.000 1.850.000 3.450.000 Ấn Độ
Turmeric (Tinh dầu Nghệ) 280.000 900.000 1.700.000 Ấn Độ
Valerian (Tinh dầu Nữ Lang) 2.400.000 10.550.000 19.650.000 Ấn Độ
Vanilla (Tinh dầu Vani) 1.600.000 3.900.000 7.200.000 Ấn Độ
Vetiver (Tinh dầu Hương Lau) 2.350.000 7.550.000 14.050.000 Ấn Độ
Wintergreen (Tinh dầu Lộc Đề Xanh) 170.000 500.000 900.000 Ấn Độ
Wormwood (Tinh dầu Ngải Đắng) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Xanthoxylum (Tinh dầu Sẻn Gai) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Yarrow (Tinh dầu Cỏ Thi) 650.000 2.200.000 4.100.000 Ấn Độ
Ylangylang (Tinh dầu Ngọc Lan Tây) 420.000 1.250.000 2.250.000 Ấn Độ

II. Dầu nền (Base oil)

Tên sản phẩm 500ml 1000ml 5000ml Xuất xứ
Aloe Vera Gel Oil (Dầu Lô Hội) 500.000 900.000 4.200.000 Ấn Độ/Tây Ban Nha
Ambrette Seed Oil (Dầu Hạt Hoàng Quỳ) 11.250.000 20.850.000 96.050.000 Ấn Độ
Apricot Oil (Dầu Hạt Quả Mơ) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Argan Oil (Dầu Argan) 1.000.000 1.650.000 7.350.000 Ấn Độ
Avocado Oil (Dầu Bơ) 600.000 1.000.000 4.400.000 Ấn Độ
Blue Berry Seed Oil (Dầu Việt Quất) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Camellia Oil (Dầu Hạt Trà) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Castor Oil (Dầu Thầu Dầu) 250.000 450.000 1.800.000 Ấn Độ
Chaulmogra Oil (Dầu Đại Tử Phong) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Coconut Oil (Dầu Dừa) 250.000 350.000 1.400.000 Việt Nam
Cucumber Seed Oil (Dầu Hạt Dưa Leo) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Evening Primrose Oil (Dầu Hoa Anh Thảo) 850.000 1.550.000 4.350.000 Ấn Độ
Fenugreek Seed Oil (Dầu Hạt Cỏ Ba Lá) 1.850.000 3.450.000 14.100.000 Ấn Độ
Flaxseed Oil (Dầu Hạt Lanh) 500.000 900.000 3.850.000 Ấn Độ
Gac Fruit Oil (Dầu Gấc) 900.000 1.600.000 7.250.000 Việt Nam
Grape seed Oil (Dầu Hạt Nho) 250.000 400.000 1.850.000 Ấn Độ
Hazel Nut Oil (Dầu Hạt Phỉ) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Jojoba Oil (Dầu Jojoba) 700.000 1.200.000 5.850.000 Ấn Độ
Macadamia Seed Oil (Dầu Hạt Mắc Ca) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Marula Oil (Dầu Marula) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Moringa Oil (Dầu Chùm Ngây) 850.000 1.550.000 6.700.000 Ấn Độ
Neem Oil (Dầu Hạt Sầu Đâu) 300.000 450.000 1.950.000 Ấn Độ/Việt Nam
Noni Oil (Dầu Hạt Nhàu) 500.000 900.000 3.850.000 Ấn Độ/Việt Nam
Olive Oil (Dầu Ô Liu) 150.000 250.000 1.150.000 Ấn Độ/Italia
Paml OiL (Dầu Cọ) 200.000 250.000 1.150.000 Ấn Độ/Tây Ban Nha
Papaya Seed Oil (Dầu Hạt Đu Đủ) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Pomegranate Seed Oil (Dầu Hạt Lựu) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Prickly Pear Oil (Dầu Hạt Xương Rồng) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Pumpkin Oil (Dầu Hạt Bí Ngô) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Red Raspberry Seed Oil (Dầu Hạt Mâm Xôi) 900.000 1.700.000 7.650.000 Ấn Độ
Rice Bran Oil (Dầu Cám Gạo Tinh) 250.000 350.000 1.550.000 Việt Nam
Rice Bran Oil (Dầu Cám Gạo Xanh) 200.000 300.000 1.350.000 Ấn Độ/Italia
Rosehip Oil (Dầu Nụ Tầm Xuân) 1.550.000 2.850.000 12.250.000 Ấn Độ
Safflower Oil (Dầu Hoa Rum) 550.000 1.000.000 4.350.000 Ấn Độ
Sea Buckthorn Oil (Dầu Mai Hắc Biển ) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Sesame Seed Oil (Dầu Hạt Mè) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Sunflower Oil (Dầu Hướng Dương) 200.000 350.000 1.250.000 Ấn Độ/Italia
Sweet Almond Oil (Dầu Hạnh Nhân) 250.000 400.000 1.650.000 Ấn Độ/Italia
Tamanu Oil (Dầu Mù U Thô) 250.000 450.000 1.950.000 Việt Nam
Tamanu Oil (Dầu Mù U Tinh) 300.000 550.000 2.450.000 Việt Nam
Walnut Oil (Dầu Quả Óc Chó) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Water Melon Seed Oil (Dầu Hạt Dưa Hấu) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ
Wheat Germ Oil (Dầu Mầm Lúa Mạch) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Ấn Độ

III. Vật tư (Accessories)

Tên vật tư 1 – 5 thùng 5 – 10 thùng >10 thùng Ghi chú
Vỏ chai thủy tinh 5ml 643.000 616.000 590.000 765 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp)
Vỏ chai thủy tinh 10ml 645.000 618.000 592.000 768 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp)
Vỏ chai thủy tinh 30ml 435.000 417.000 400.000 345 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp)
Vỏ chai thủy tinh 50ml 380.000 364.000 350.000 264 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp)
Vỏ chai thủy tinh 100ml 252.000 241.500 231.000 140 chai/thùng (Chưa bao gồm nút nhỏ giọt và nắp)
Vỏ chai thủy tinh treo 7ml 2.822.000 2.705.000 2.587.000 480 chai/thùng (Đã bao gồm nắp gỗ)
Tên vật tư <1000 cái 1000 – 5000 cái > 5000 cái Ghi chú
Bộ nắp + nút nhỏ giọt 840 805 770
Đầu xịt phun sương 1.260 1.208 1.155 Gồm Đầu xịt + ống dẫn + gioăng
Nắp bóp nhỏ giọt 1.200 1.150 1.100 Gồm Khoen mạ đen + Bóp cao su đen + Ống thủy tinh

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Kobi hiện cung cấp những dung tích nào?

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các dung tích 100ml (Chai thủy tinh), 500ml (Chai nhôm/nhựa), 1000ml (Chai nhôm/nhựa), 5 lít/kg (Can nhựa), 25kg (Can nhựa), 180kg (Phuy sắt).

2. Tôi muốn mua số lượng lớn (mua sỉ) thì liên hệ với ai?

Bạn có thể liên hệ với bộ phận kinh doanh của Kobi qua các kênh Chat (Zalo, Messenger), gửi email tới địa chỉ kobivina@gmail.com hoặc liên hệ người quản lý 0989-030-355.

3. Tôi có được cung cấp mẫu thử không?

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu thử MIỄN PHÍ cho bạn. Tuy nhiên, bạn cần chi trả khoản tiền này và phí ship trước; chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn trong đơn hàng đầu tiên.

4. Khi mua sỉ, chúng tôi được cung cấp những giấy tờ gì?

Khi đã trở thành Đại lý phân phối hoặc Khách sỉ của Kobi, bạn sẽ được cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (CO), chất lượng sản phẩm (COA, MSDS, Test Report…), Hóa đơn GTGT, tài liệu giới thiệu chuyên sâu về sản phẩm … giúp bạn tự tin phát triển kinh doanh.

5. Giá trên website đã bao gồm thuế GTGT (VAT) hay chưa?

Giá trên website CHƯA bao gồm 10% thuế GTGT.

6. Tôi muốn gia công thương hiệu riêng thì cần những thủ tục gì?

Kobi tự hào là nhà phân phối sỉ và gia công tinh dầu thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang gia công cho nhiều thương hiệu lớn nhỏ trên toàn quốc. Chi tiết về việc này, vui lòng tham khảo quy trình tại đây.

7. Tôi muốn đăng ký trở thành Đại lý phân phối Tinh dầu thiên nhiên mang thương hiệu Kobi có được không?

Rất tiếc, cho tới thời điểm này, Kobi Việt Nam chú trọng vào việc phát triển Đại lý phân phối tinh dầu nguyên liệu chất lượng cao cho các Quý khách hàng gần xa. Chúng tôi chưa có kế hoạch phát triển Đại lý phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Kobi. Nếu bạn muốn phát triển thương hiệu riêng của mình, vui lòng tham khảo quy trình tại đây.

8. Việc thanh toán đơn hàng sẽ được tiến hành như thế nào?
  • Với các đơn hàng thuộc khu vực Hà Nội, chúng tôi chấp nhận phương thức thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng trước khi giao hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng.
  • Đối với các đơn hàng thuộc các khu vực khác, chúng tôi chỉ áp dụng phương thức thanh toán chuyển khoản trước khi đơn hàng được giao đi. Đồng thời, chúng tôi áp dụng chế độ Đổi trả theo quy định. Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.
9. Đơn hàng sẽ được vận chuyển như thế nào? Chi phí ra sao?
  • Nếu bạn ở khu vực Hà Nội, chúng tôi sẽ giao hàng trực tiếp hoặc qua các đơn vị chuyển phát nhanh (Viettelpost, Bưu điện, GHTK) và sẽ miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 01 triệu đồng trở lên.
  • Nếu bạn ở tỉnh xa, chúng tôi có thể chuyển hàng qua các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc giao qua các chành xe. Chi phí vận chuyển sẽ do hai bên thỏa thuận tùy từng trường hợp cụ thể.
10. Tôi muốn mua dung tích nhỏ để dùng thử thì mua ở đâu?

Hiện Kobi cũng phục vụ các khách hàng mua lẻ các dung tích nhỏ từ 5 – 100ml qua các sàn TMĐT như Shopee, Tiki và Lazada (Click để xem chi tiết). Chúng tôi khuyến nghị bạn nên mua tại đó để được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Kobi và sàn. Trong trường hợp bạn muốn mua trực tiếp, hãy liên hệ với bộ phận kinh doanh của Kobi qua các kênh Chat (Zalo, Messenger), gửi email tới địa chỉ kobivina@gmail.com hoặc liên hệ qua số 092-451-5555.

Bạn vẫn còn thắc mắc, hãy gọi ngay tới số Hotline 0989-030-355 của chúng tôi nhé!


Công ty Cổ phần Kobi Việt Nam.

ĐKKD: 0105169042 do sở KH & ĐT Hà Nội cấp ngày 01/03/2011.

Trụ sở chính: Lô 37 liền kề 6, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Chi nhánh HCM: 439/122 Tân Thới Hiệp 21, P. Tân Thới Hiệp, Q12, Tp. HCM.

© 2022 Kobi Vietnam. All rights reserved.
Các thông tin trên Kobi.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo, tra cứu và không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.Cần tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của Bác sĩ và Nhân viên y tế.
[contact-form-7 id="19" title="Contact form"]